Jbz Inlog (2024)

1. MijnJBZ

 • Hoe gebruik ik DigiD?

 • Via MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

2. Jeroen Bosch Ziekenhuis | Gewoon, omdat jij ertoe doet.

 • MijnJBZ · JBZ prikafspraak · Wetenschap in het JBZ · Werken en leren bij het JBZ

 • Samen met jou bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kunt leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze medische expertise in en werken samen, bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. 

3. Jeroen Bosch Ziekenhuis - MijnJBZ - DigiD Machtigen

 • Een gemachtigde kan inloggen via www.mijnjbz.nl met zijn/haar eigen DigiD. De gemachtigde kan precies hetzelfde als de patiënt zelf binnen MijnJBZ. De ...

 • Wilt u online zaken regelen namens iemand anders? Of mag een ander dit voor u doen? Geef uw DigiD niet af, maar regel een machtiging. Dit kan met DigiD Machtigen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis - MijnJBZ - DigiD Machtigen

4. Home - Kenniscafe

Home - Kenniscafe

5. Trappersshop

 • Inloggen · Trappersshop · Informatie aanvragen · Home · Trappersshop. Trappersshop. Overzicht. Sorteer op: Nieuwste producten, Aantal trappers (hoog naar laag) ...

 • Bezoek de Trappersshop en wissel je verdiende Trappers in voor fantastische cadeaus en voordelen. Ontdek het uitgebreide aanbod aan beloningen en maak fietsen nog leuker en motiverender. Perfect voor medewerkers die hun Trappers punten willen verzilveren.

6. Parkeren - Jeroen Bosch ziekenhuis - Den Bosch - Interparking

 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) · Praktische informatie · Beschikbare faciliteiten en diensten · Bereken uw route · Andere parkeergarages in de buurt.

 • De parkeergelegenheid rondom het ziekenhuis wordt de 'Jeroen Bosch Parking' genoemd en bestaat uit een moderne parkeergarage van 6 bouwlagen en een buitenterrein.

7. BEKNOPTE HANDLEIDING voor CTcue in het JBZ - Artikel

BEKNOPTE HANDLEIDING voor CTcue in het JBZ - Artikel

8. Aanmeldzuilen Jeroen Bosch Ziekenhuis - diz informatiezuilen

 • Ook op elke poli installeren we aanmeldzuilen, waarop de patiënt zich kan aanmelden door de JBZ patiëntenpas te scannen. ... Inloggen · Vacatures · Branches

 • Samen met een van de vaste partners is diz momenteel bezig met het installeren van 50 nieuwe aanmeldzuilen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. In de centrale hal worden opvallende gele aanmeldzuilen geplaatst, waarop patiënten zich bij binnenkomst kunnen registreren. Ook op elke poli installeren we aanmeldzuilen, waarop de patiënt zich kan aanmelden door de JBZ patiëntenpas te scannen. Met deze aanmeldzuilen loopt de ontvangst van patiënten soepeler. Bij binnenkomst worden direct de patiëntengegevens gecheckt, hierdoor is ontstaat er een snelle en goede doorstroming. Voor het ziekenhuis zorgen de zuilen voor meer flexibiliteit in de patiëntenlogistiek en flexibele inzet van ruimtes en resources.

9. Jeroen Bosch Ziekenhuis: Deze app kunt u niet meer gebruiken

 • Wilt u inloggen in MijnJBZ? U kunt MijnJBZ bekijken op uw telefoon, tablet en computer. Open uw browser en ga naar de website www.mijnjbz.nl om in te loggen.

 • We vragen u om deze app te verwijderen. Wilt u inloggen in MijnJBZ? U kunt MijnJBZ bekijken op uw telefoon, tablet en computer. Open uw browser en ga naar de website www.mijnjbz.nl om in te loggen.

10. JBZ Dichtbij, locatie Rosmalen - ZorgkaartNederland

 • JBZ Dichtbij, locatie Rosmalen. Medisch specialistische zorg. 6 .7. uit 3 ... Inlog pakkethouders. Partners. Partners en samenwerking · Partner worden ...

 • Bekijk de informatie en lees de waarderingen over JBZ Dichtbij, locatie Rosmalen in Rosmalen. Er zijn 3 waarderingen met een gemiddeld cijfer van 6,7 geplaatst.

11. . | JBZ BNH

 • Inloggen · Inloggen. Log in on SWABID with Health-Alert Central Authentication. Om veiligheids redenen en toekomstige mogelijkheden is de login procedure van ...

 • Meer

12. Jeroen Bosch Ziekenhuis | Kwaliteit en behandelresultaten

 • In het patiëntenportaal kun je afspraken maken, herhaalrecept aanvragen, labuitslagen bekijken of je medicatieoverzicht inzien. Je moet inloggen met je DigiD.

 • Kwaliteit, locaties, behandelingen en resultaten van Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vergelijk met andere ziekenhuizen op Ziekenhuischeck.nl.

Jeroen Bosch Ziekenhuis | Kwaliteit en behandelresultaten
Jbz Inlog (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5707

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.